Jesteś tutaj

Powiat Wołomiński

Wojewoda wygasił mandat Radnego Powiatu 01/17/2017 - 00:12

W piśmie datowanym 18 października 2016 r., a skierowanym do Rady Powiatu Wołomińskiego Wojewoda Mazowiecki wydał „Zarządzenie zastępcze” (czyli mające moc uchwały), w którym czytamy: „...po powiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracj