Zaznacz stronę
Na kogo postawimy 21 października?

Na kogo postawimy 21 października?

Wybory za pasem

  Wchodzimy w cykl kolejnych decyzji politycznych, z których pierwszymi stają się właśnie wybory samorządowe. Z jednej strony samorządność to wartość sama w sobie, związana z lokalną rzeczywistością i stosunkami społecznymi w niej panującymi. Z drugiej strony, wobec trwałości nomenklatury samorządowej, uzdrowienie oddolnej aktywności obywatelskiej staje się niemożliwe bez ingerencji państwa.

  Jak pogodzić te dwa wykluczające się na pozór wyzwania? Inaczej mówiąc, co zrobić, by samorządy – szczególnie na poziomie miast powiatowych i władz wojewódzkich – stawały się z jednej strony partnerem rządu i wojewodów, a z drugiej by zachowały swą podmiotowość? Z kolei, w przypadku mniejszych miasteczek, wsi i gmin, co zrobić by lokalna społeczność darzyła swe autorytety należną estymą, a nie głosowała „jak zawsze”, czy to z przyzwyczajenia, czy to z domniemanej gwarancji zatrudnienia i akceptowanego marazmu. Na terenie mojego okręgu wyborczego jest bardzo dużo gmin, w których lokalni włodarze (wcale nie związani z PiS) wypracowali sobie autentyczną pozycję społeczną. Wielu z nich dalej będzie pełnić swoją funkcję dla dobra lokalnych społecznośaci.

  Jednakże są i takie miejsca w naszym okręgu, jak np. Legionowo, Serock i cały powiat legionowski, ale także Tłuszcz, Jadów, Zielonka, nie mówiąc już o Wołominie, gdzie obecne władze samorządowe – jeśli nie zostaną zmienione – doprowadzą prędzej czy później  do stagnacji regionu. Przykładowo, czy tak potrzebny w Legionowie szpital powiatowy (np. na bazie wojskowego) będzie mógł powstać ostatecznie, skoro nijak nie będzie mógł się w tej sprawie dogadać włodarz miasta i powiatu z ministrem zdrowia i/lub obrony narodowej. Nie dlatego, że się nie lubią, ale dlatego, że władze lokalne samorządowe są de facto emanacją „totalnej opozycji”, torpedującej zatem – w imię jej interesów ogólnopolskich – wszelkie inicjatywy, które mogą polepszyć kondycję społeczności lokalnej. Rozbicie zmurszałej struktury uzależnień lokalnych odziedziczonych po rządach PO i PSL, nie może jednak rodzić nowej i równie sztucznej piramidy stożkowej, w której na górze zasiądą równie wyalienowani od społeczności gmin i miast powiatowych urzędnicy. Jest jednak nadzieja, że nowo wybrani samorządowcy z list PiS i współpracujących z tą partią komitetów, nie wejdą na umoszczone przez poprzedników wygodne posady, wraz z apanażami, ale tym razem będą dalej kontrolowani przez silne swym autorytetem  kierownictwo PiS. Tak bowiem, jak dla poprzedników lepiszczem była zdolność do psucia państwa i samorządności przy pomocy uznanej za wartość prywaty, tak w PiS-ie Jarosław Kaczyński jest gwarantem istnienia swoistej dyscypliny etycznej w szeregach jej działaczy. Ta dyscyplina nie bierze się tylko z jakości dobieranych ludzi, ale także ze zbiorowej w tym środowisku wiedzy, że jest się na służbie publicznej. A autorytet prezesa PiS, jak długo będzie aktualny, tak długo wytwarzać będzie jakość rządzenia – także w samorządach.

  Jeśli uznaliśmy, że na tym etapie rozwoju naszego narodu i przestrzeni, w której żyjemy jest modernizacja, nieuchronnie prowadzi to do wniosku, że bez pomocy z budżetu państwa nie znajdzie ona swego wyraźnego oblicza w skali lokalnej. Warto więc zaryzykować, a wkrótce odnajdziemy Polskę wśród najlepiej rozwiniętych państw Europy.  

Senator RP Prof. Jan Żaryn

Minister Elżbieta Rafalska w Zielonce

W poniedziałek, 8 października 2018 r. Klub Seniora „Babie lato” w Zielonce na Osiedlu Poligon odwiedziła pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również pan minister Jacek Sasin – Szef  Komitetu Stałego Rady Ministrów, pan poseł Piotr Uściński oraz radny powiatu wołomińskiego pan Marek Pietrzak.

Podczas spotkania dyskutowano o tym, na ile programy rządowe mogą wspomóc rozwój społeczny miasta. Rozważano też znaczenie dobrej współpracy samorządu lokalnego z rządem. W kontekście tego poddano analizie propozycje programowe Komitetu Doroty Bienias Zielonka+. Kandydatka na urząd burmistrza miasta Zielonka otrzymała oficjalne poparcie Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas spotkania pani Dorota Bienias przekonywała, że przyjęte zobowiązania wyborcze to wynik rozmów i obserwacji tego, co dzieje się obecnie w mieście. Podkreślała ona, że w trakcie tworzenia mapy potrzeb w zakresie polityki społecznej zauważyła, wraz z osobami kandydującymi z jej komitetu, że należy przede wszystkim dokonać systemowej zmiany w relacjach pomiędzy władzami miasta a seniorami, młodzieżą oraz rodzicami dzieci w wieku szkolnym. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że docenia fakt, iż seniorzy organizują się sami, jednak wsparcie ze strony miasta jest niewystarczające. Zwróciła uwagę, że działa u nas Rada Seniorów, ale nie wyposażono jej w środki na realizację programu dla seniorów z prawdziwego zdarzenia. Dlatego w jej propozycji jest wsparcie Rady Seniorów poprzez przeznaczenia na jej działania kwoty 100 tys. złotych rocznie. Rada Seniorów sama będzie decydować, na jakie działania aktywizujące i integrujące tę grupę, przeznaczy środki. Jest propozycja, aby w organizacji działań pomagał seniorom animator. W programie kandydatki znalazły się także działania, które mają służyć pomocą rodzinom w opiece nad seniorami. W planach jest utworzenie domu dziennego pobytu dla seniora na Zielonce Bankowej. W ofercie domu znaleźć się ma profesjonalna opieka, terapia zajęciowa, rehabilitacja pod okiem opiekuna z kwalifikacjami rehabilitanta oraz strefa relaksu z  kawiarenką. Bardzo ważne dla komitetu jest także integrowanie środowisk senioralnych oraz osób z niepełnosprawnościami z dziećmi i młodzieżą. W realizacji tych zadań, kluczowe jest pozyskiwanie środków z rządowego programu Senior+. W dalszej części spotkania pani Minister Elżbieta Rafalska potwierdziła, że możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na opiekę żłobkową.
Z kolei pani Dorota Bienias zauważyła, że zbiega się to z planem obniżenia opłaty stałej w żłobku, zaproponowanym przez jej komitet. Kandydatka wskazywała, że zależy jej, aby rodzinom w Zielonce żyło się lepiej i taniej. Dlatego w jej programie znalazła się propozycja zmiany polityki taryfowej prowadząca do obniżenia o 20% opłaty za wodę i ścieki. Pani Dorota Bienias wskazała także na potrzebę dotacji dla najuboższych rodzin na wymianę starych kotłów i pieców.

Na koniec spotkania pani Minister podsumowała propozycje kandydatki podkreślając, iż stanowią one istotę działania samorządu, ponieważ skupiają się na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców tworzących wspólnotę: „Program pani Bienias dostrzega potrzeby lokalne, programy rządowe dają propozycje uniwersalną w skali całej Polski. Natomiast jak wygląda to lokalnie w poszczególnej gminie, poszczególnej miejscowości to musi być sporządzona diagnoza rozwiązywania problemów społecznych na miejscu, a ta diagnoza została zrobiona, została przedstawiona i myślę, że jest bardzo dobrą ofertą adresowaną do wszystkich grup. Bez dobrej współpracy samorządu ze stroną rządową nie jest możliwa realizacja tych programów.” Pani Minister pogratulowała kandydatce przemyślanego, spójnego i kompleksowego programu polityki społecznej, który zaproponowała ona mieszkańcom miasta Zielonka.