Zaznacz stronę

W poniedziałek, 8 października 2018 r. Klub Seniora „Babie lato” w Zielonce na Osiedlu Poligon odwiedziła pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również pan minister Jacek Sasin – Szef  Komitetu Stałego Rady Ministrów, pan poseł Piotr Uściński oraz radny powiatu wołomińskiego pan Marek Pietrzak.

Podczas spotkania dyskutowano o tym, na ile programy rządowe mogą wspomóc rozwój społeczny miasta. Rozważano też znaczenie dobrej współpracy samorządu lokalnego z rządem. W kontekście tego poddano analizie propozycje programowe Komitetu Doroty Bienias Zielonka+. Kandydatka na urząd burmistrza miasta Zielonka otrzymała oficjalne poparcie Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas spotkania pani Dorota Bienias przekonywała, że przyjęte zobowiązania wyborcze to wynik rozmów i obserwacji tego, co dzieje się obecnie w mieście. Podkreślała ona, że w trakcie tworzenia mapy potrzeb w zakresie polityki społecznej zauważyła, wraz z osobami kandydującymi z jej komitetu, że należy przede wszystkim dokonać systemowej zmiany w relacjach pomiędzy władzami miasta a seniorami, młodzieżą oraz rodzicami dzieci w wieku szkolnym. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że docenia fakt, iż seniorzy organizują się sami, jednak wsparcie ze strony miasta jest niewystarczające. Zwróciła uwagę, że działa u nas Rada Seniorów, ale nie wyposażono jej w środki na realizację programu dla seniorów z prawdziwego zdarzenia. Dlatego w jej propozycji jest wsparcie Rady Seniorów poprzez przeznaczenia na jej działania kwoty 100 tys. złotych rocznie. Rada Seniorów sama będzie decydować, na jakie działania aktywizujące i integrujące tę grupę, przeznaczy środki. Jest propozycja, aby w organizacji działań pomagał seniorom animator. W programie kandydatki znalazły się także działania, które mają służyć pomocą rodzinom w opiece nad seniorami. W planach jest utworzenie domu dziennego pobytu dla seniora na Zielonce Bankowej. W ofercie domu znaleźć się ma profesjonalna opieka, terapia zajęciowa, rehabilitacja pod okiem opiekuna z kwalifikacjami rehabilitanta oraz strefa relaksu z  kawiarenką. Bardzo ważne dla komitetu jest także integrowanie środowisk senioralnych oraz osób z niepełnosprawnościami z dziećmi i młodzieżą. W realizacji tych zadań, kluczowe jest pozyskiwanie środków z rządowego programu Senior+. W dalszej części spotkania pani Minister Elżbieta Rafalska potwierdziła, że możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na opiekę żłobkową.
Z kolei pani Dorota Bienias zauważyła, że zbiega się to z planem obniżenia opłaty stałej w żłobku, zaproponowanym przez jej komitet. Kandydatka wskazywała, że zależy jej, aby rodzinom w Zielonce żyło się lepiej i taniej. Dlatego w jej programie znalazła się propozycja zmiany polityki taryfowej prowadząca do obniżenia o 20% opłaty za wodę i ścieki. Pani Dorota Bienias wskazała także na potrzebę dotacji dla najuboższych rodzin na wymianę starych kotłów i pieców.

Na koniec spotkania pani Minister podsumowała propozycje kandydatki podkreślając, iż stanowią one istotę działania samorządu, ponieważ skupiają się na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców tworzących wspólnotę: „Program pani Bienias dostrzega potrzeby lokalne, programy rządowe dają propozycje uniwersalną w skali całej Polski. Natomiast jak wygląda to lokalnie w poszczególnej gminie, poszczególnej miejscowości to musi być sporządzona diagnoza rozwiązywania problemów społecznych na miejscu, a ta diagnoza została zrobiona, została przedstawiona i myślę, że jest bardzo dobrą ofertą adresowaną do wszystkich grup. Bez dobrej współpracy samorządu ze stroną rządową nie jest możliwa realizacja tych programów.” Pani Minister pogratulowała kandydatce przemyślanego, spójnego i kompleksowego programu polityki społecznej, który zaproponowała ona mieszkańcom miasta Zielonka.