Zaznacz stronę

Rozmowa z Kandydatką na Burmistrza Zielonki Dorotą Bienias

Zielonka potrzebuje nowej energii i systemowej zmiany. Wywiad z Dorotą Bienias, która w najbliższych wyborach ubiega się
o fotel Burmistrza Zielonki.

Dobrze żyje się Pani w Zielonce?

  Pierwsza, spontaniczna odpowiedź brzmi - tak. Mieszkam tutaj ponad czterdzieści lat, tu jest moja rodzina, mam przyjaciół i  znajomych, działam społecznie w Inicjatywie Dla Zielonki, współpracuję z wieloma osobami. Z drugiej strony coraz więcej spraw w  naszym mieście mnie po prostu denerwuje. Dzięki przedsiębiorczości naszych mieszkańców mamy wysokie dochody własne, a praktycznie nic dla nich się nie robi. Leżymy w  aglomeracji warszawskiej, a cały czas drogi wojewódzkie 634 i 631 pamiętają czasy Gierka. Mamy skanalizowane i zwodociągowane miasto, a w ogóle nie zachęca się ludzi do przyłączania do sieci.  Remontuje się ulice, a w osi jezdni pozostają często stare słupy elektryczne i telefoniczne. Jest duży Park Dębinki, a ludzie przemykają przez niego w pośpiechu. Nie tylko ja mam ogólne wrażenie, że zatrzymaliśmy się w rozwoju i  stoimy.

Sporo tej niekorzystnej oceny…

  To prawda. Dlatego próbujemy oddolnie zmieniać miasto, z korzyścią dla mieszkańców.  Inicjatywa dla Zielonki od kilku lat pracuje w radzie miasta, współpracuje z PiS i jest w opozycji do Grzegorza Dudzika. Mimo to, udało nam się we współpracy z innymi wiele zrobić.

Na przykład: wspólnie z przedstawicielami sąsiednich gmin obroniliśmy Zielonkę przed wielkim składowiskiem odpadów warszawskiego MPO, akceptowanym przez władze miasta. Chronimy mieszkańców przed wysokimi opłatami za ścieki. Zapobiegliśmy paraliżowi komunikacyjnemu, kiedy budowano tunel kolejowy. Doprowadziliśmy do uchwalenia inicjatywy obywatelskiej, do przyspieszenia pomiarów hałasu przy trasie S8 i mamy plan, aby temu przeciwdziałać. Skutecznie naciskamy na budowę, modernizację, naprawy ulic, kanalizacji, chodników według planu, a nie wg potrzeb wyborczych.

Czego według Pani najbardziej oczekują mieszkańcy Zielonki od nowo wybranego burmistrza?

  Jesteśmy wierni zasadzie: bacznie obserwuj rzeczywistość, oceniaj ją i twórz dobre rozwiązania. Moim zdaniem bez zmian w sposobie i stylu zarządzania Zielonka nie ma szans na nowoczesność i dotrzymanie kroku potrzebom naszych mieszkańców.

Czy to, że prowadziła Pani przez wiele lat działalność gospodarczą może być pomocne w zarządzaniu gminą?

  Tak, doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu jest bardzo pomocne. W małej firmie wszystkiego trzeba dopilnować osobiście. Źle wykonany produkt, usługa od razu przekładają się na zmniejszenie przychodów. Klienci są wymagający. W mieście powinno być podobnie - każda inwestycja powinna być dobrze zaplanowana, a potem dopilnowana. Każdy mieszkaniec w urzędzie należycie potraktowany. A tak żartobliwie, to kiedy wchodzę do obiektu publicznego, od razu widzę efekty źle przeprowadzonych przetargów i odbiorów. I wszystkie niedoróbki techniczne: nierówne płytki, schody, krzywo osadzone krany…

Jaki jest w takim razie Pani pomysł na Zielonkę?

  Musimy sami zdecydować, w jakim kierunku ma się rozwijać nasze miasto, dlatego potrzebujemy podejścia strategicznego. We współpracy z lokalnymi ekspertami i wieloma środowiskami wypracowaliśmy spójną wizję rozwoju Miasta zawartą w 1O punktach naszego zobowiązania wobec mieszkańców. Są w niej: rozwój infrastruktury, przeciwdziałanie smogowi, tworzenie przyjaznej przestrzeni wspólnej, powołanie Centrum Kreatywności dla przedsiębiorców, dzieci i młodzieży, dofinansowanie seniorów i oczywiście bardzo ważne: więcej sportu!

Chcemy wziąć odpowiedzialność za  realizację programu i pokazać, że możemy iść do przodu, że Zielonka może być na PLUS. Nadajmy Zielonce miejskiego charakteru i stylu, nie bójmy się nowoczesności.

Rozmawiał M. Krzewicki

 

Dorota Bienias o sobie

Kim jest Kandydatka na Burmistrza Zielonki?

  Jestem menadżerem, a moją pasją jest wspieranie ludzi aktywnych i przedsiębiorców. Znają mnie Państwo z łamów „Wiadomości z Zielonki”, które tworzę wspólnie z grupą  „Inicjatywy dla Zielonki”. Działam społecznie i współorganizuję od kilku lat Rock Live Zielonka.

Ukończyłam studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i studia podyplomowe z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mam otwarty przewód doktorski na Politechnice Warszawskiej dotyczący oceny budżetu zadaniowego w samorządach.

Na trzecim roku studiów założyłam wraz z mężem firmę budowlaną, która prowadziliśmy blisko 20 lat. W instytucjach rządowych koordynowałam programy budowy parków technologicznych i inkubatorów technologii,  wspierałam przedsiębiorców w zdobywaniu rynków zagranicznych. Specjalizuję się w pozyskiwaniu funduszy unijnych i dofinansowań rządowych.

W latach 2007-2009 byłam Kierownikiem Referatu Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Zielonka. W wyniku naszej pracy uzyskaliśmy dofinansowanie na projekty o wartości 10 mln zł, m. in. na budowę kanalizacji, aktywizację mieszkańców, szkolenia urzędników, rozwój bazy sportowej i zakup sprzętu dla straży pożarnej. Kilka lat zasiadałam w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. W swoim dorobku posiadam artykuły naukowe, współautorstwo kilku publikacji książkowych, strategii rozwoju lokalnego i firm. Kiedyś uprawiałam koszykówkę i lekką atletykę. Kibicuję Legii Warszawa i popieram wszelkie działania osób w Zielonce, które próbują aktywizować sportowo nasze miasto. Prywatnie wdowa, matka dwóch dorosłych synów.

Moje hasło wyborcze to: Razem zmienimy Zielonkę na PLUS