Zaznacz stronę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało konferencję podsumowującą dwa lata funkcjonowania w kraju Programu Rodzina 500+.

Na zaproszenie Minister Elżbiety Rafalskiej odpowiedziało szereg organizacji i instytucji, w tym samorządowcy. Wśrod nich był m.in. Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski – na zdjęciu pierwszy z lewej i stojąca obok niego Radna z Tłuszcza Grażyna Krupa, prywatnie mama trójki dzieci, choć już wymykających się wiekowo z ram tego programu prorodzinnego. Przy tej okazji poprosiliśmy p. Radną Krupę o podsumowanie programu. Jak na tle kraju wygląda gm. Tłuszcz? Jak tutejsi mieszkańcy skorzystali na słynnym 500+?

Program Rodzina 500 Plus to świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie, które otrzymują rodzice - niezależnie od dochodu - na drugie i kolejne dzieci, do ukończenia przez nie 18. roku życia.  A w rodzinach z najniższym dochodem bądź, gdy wychowują one dziecko z niepełnosprawnością świadczenia wypłacane są także na pierwsze lub jedyne dziecko.

W konferencji podsumowującej dwa lata Programu Rodzina 500 Plus, która odbyła się  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej wzięli udział przedstawiciele samorządów z całego kraju. Prelegenci wskazywali nie tylko na wymierne korzyści, jakie niesie Program,  na przykład w postaci nowych ubrań, butów, wycieczek, zajęć dodatkowych, zabawek czy artykułów szkolnych. W jednym z wystąpień zaznaczono, że Program przywrócił ludziom marzenia, z których często trzeba było wcześniej rezygnować na rzecz zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Dodatkowe środki bowiem dają poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, pozwalają planować, wpływają na wzmocnienie więzi rodzinnych, rozwijanie pasji, uatrakcyjnienie spędzania czasu wolnego. A to co najważniejsze - i z tym zapewne każdy się zgodzi – sprawiają,  że na twarzach dzieci częściej pojawia się uśmiech.

O tym, jak Program przekłada się na naszą rzeczywistość gminną można się przekonać,  zapoznając się ze statystykami opracowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej. I tak w gminie Tłuszcz ze świadczeń wychowawczych korzysta ponad 1700 rodzin. Świadczenia wypłacone w ubiegłym roku w ramach Programu Rodzina 500 plus przez tłuszczański OPS to ponad 16 milionów 200 tysięcy złotych.

Myślę, że każdy rodzic, którego rodzina objęta została Programem, pamiętając niezbyt odległy czas bez tego wsparcia, docenia te dodatkowe środki. Środki, które wpływają na wyrównywanie szans, na pojawienie się poczucia godności – godności polskiej rodziny.

Grażyna Krupa

Autorka jest Radną Rady Miejskiej w Tłuszczu, pracuje w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie