Zaznacz stronę
Wielki dzień w Jasienicy

Wielki dzień w Jasienicy

Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego odsłonięto 20 maja 2018 r. przy Kościele Parafialnym Narodzenia Pańskiego w Jasienicy. Odsłonięcia, pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Krzysztofa Kozery, dokonali przedstawiciele najstarszego i najmłodszego pokolenia jasieniczan. Zarówno Św. Jan Paweł II, jak i Prymas Tysiąclecia utrwaleni są w znanej ze zdjęć i relacji filmowych pozie, w której Prymas Polski klęka przed swoim wczorajszym „synem”, który właśnie stał się Ojcem całego Kościoła Powszechnego. W uroczystości wzięli udział licznie parafianie, Sołtys Jasienicy Sebastian Białek oraz delegacja Prawa i Sprawiedliwości: Radna Tłuszcza Grażyna Krupa i Radny Powiatu Robert Szydlik, którzy złożyli pod pomnikiem kwiaty w imieniu Senatora RP prof. Jana Żaryna. Radni PiS przekazali też Ks. Proboszczowi do odczytania list okolicznościowy, który Senator skierował do uczestników wydarzenia.

Red.