Zaznacz stronę

Ulica Wiejska jest najstarszą ulicą w naszym mieście. To wzdłuż jej osi powstawała osada, a później miasto Tłuszcz. Jest także jedną ( z jej przedłużeniem ul. Polną i Racławicką) z głównych arterii i czymś w rodzaju małej „obwodnicy”. Na początku obecnej kadencji samorządu – kiedy wskazywaliśmy niezbędne inwestycje powiatowe w naszej gminie – złożyliśmy – jako radni powiatowi, wniosek do budżetu  oraz do wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego.  Wnieśliśmy w nim o modernizację systemu odwodnieniowego – tzw. kanalizację deszczową tej właśnie ulicy. Wiejska oraz znajdujące się przy niej nieruchomości  były i są nieustannie podtapiane i zalewane. Bezpieczeństwa podróżujących, poprawa warunków korzystania z nieruchomości  naszych mieszkańców oraz powstrzymanie dalszej degradacji stanu nawierzchni   były dla nas celem nadrzędnym. Zadanie to obejmuje – oprócz budowy kanalizacji deszczowej, budowę nowych chodników, nowe zjazdy, modernizację skrzyżowań, wzmocnienie nawierzchni i wiele drobnych prac dodatkowych. Kwota zabezpieczona w budżecie na tę inwestycję po stronie powiatu to 1 581 600,00 zł. Wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 1 957 573,16 zł. Zwiększyliśmy na ostatniej sesji środki o 385 900,00zł ( w tym 293 635,00 zł z Gminy Tłuszcz) aby móc rozstrzygnąć przetarg. Jednocześnie przekazaliśmy 140 000,00 zł dla Tłuszcza na odprowadzenie deszczówki z ul. Wiejskiej , którą ma wykonać sama Gmina.

Udało się – wykonawca wkrótce rozpocznie remont, a gmina – po swoim terenie odprowadzi wodę dalej do rzeki…

 

Janusz Tomasz Czarnogórski

Janusz Tomasz Czarnogórski

Autor jest Radny Powiatu Wołomińskiego i Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach