Zaznacz stronę

Specjalna komisja Rady Miasta Zielonka zakończyła w maju kontrolę budowy przedszkola przy ul. Staszica. Na sesji Rady Miasta 29 maja, mimo dziwnej gry części radnych, protokół przyjęto.

Wcześniej kontrolą tej samej inwestycji zajmowała się Komisja Rewizyjna, w której składzie przewagę liczebną mają zwolennicy burmistrza. Komisja nie wykazała uchybień, nieprawidłowości i pominęła wiele aspektów niewygodnych dla urzędu. Dlatego w sierpniu zeszłego roku radni nie przyjęli jej zaleceń pokontrolnych i głosami radnych Dla Zielonki, radnego niezależnego i grupy „Mieszkańcy” od razu powołali doraźną komisję do zbadania budowy przedszkola. 
Po dziewięciu miesiącach trudnej pracy, przeciąganiu terminów, trudności z dostarczeniem dokumentów - w końcu udało się podsumować kontrolę. Wyszły błędy, uchybienia i marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Jakie są ustalenia pokontrolne? Do głównych należą:

  1. Niewłaściwe stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze wykonawcy dokumentacji technicznej przedszkola. Oferta firmy Weldon Sp. z o.o., której powierzono realizację, powinna zostać odrzucona za rażąco niską cenę.
  2. Błędy w dokumentacji technicznej wykonanej przez Weldon Sp. z o.o. Naraziło to miasto na koszty weryfikacji projektu budowlanego.
  3. Nieuzasadnione zamówienie (za dodatkowym wynagrodzeniem) dokumentacji zamiennej w tej samej firmie, która źle wykonała projekt techniczny.
  4. Kolejne błędy – tym razem w dokumentacji firmy, którą zamówiono do weryfikacji dokumentacji technicznej. To m. in. przyczyniło się do opóźnienia robót budowlanych.
  5. Niesłuszne zapłacenie Świętokrzyskiemu Urzędowi Skarbowemu ponad 1,3 mln złotych tytułem zaległości podatkowych wykonawcy robót budowlanych - firmy DORBUD SA. Firma nie zapłaciła podwykonawcom, a to naraża miasto na ich roszczenia. Zielonka miało prawo potrącić z należności dla Urzędu Skarbowego kwoty należne podwykonawcom, ale tego nie zrobiła. Tak więc drugi raz będzie zmuszona zapłacić podwykonawcom, a od DORBUD SA – która ma postępowanie sanacyjne i broni się przed upadłością - środków nie odzyska. Wniosek do urzędu skarbowego o zwrot środków – raczej z marnym skutkiem.
  6. Brak kontroli nad podwykonawcami DORBUD SA. Części z nich nie było w umowie. Działo się tak mimo sowitego opłacania fachowców działających na rzecz miasta - inżyniera kontraktu i „przedstawiciela zamawiającego na budowie”.
  7. Dwukrotne zapłacenie firmie EL MEDIA za prace związane z włączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci. Instalacja zresztą dotychczas nie działa, a miała przynosić przedszkolu oszczędności energetyczne.

Szkody na rzecz miasta mogą sięgać kilkuset tysięcy złotych. Zielonkowskie przedszkole kosztowało nas dotychczas ponad 7,5 mln złotych. Radzymin zbudował obiekt na więcej dzieci w technologii tradycyjnej (która podobno jest droższa od naszej - szkieletowej) za 4,8 mln zł.

 

Dorota Bienias

Dorota Bienias

Od kilku lat działa w Inicjatywie Dla Zielonki, współpracującej z lokalnym PIS. Redaktor Naczelna Wiadomości z Zielonki, prowadzi portal www.dlazielonki.pl.

Menadżer,  ekspert z dziedzinie zarządzania projektami, rozwoju lokalnego i regionalnego, pozyskiwania środków unijnych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, specjalizuje się w rozwijaniu start-upów i nowoczesnej infrastruktury dla przedsiębiorców.