Zaznacz stronę

Najważniejszą i jednocześnie najbardziej medialną reformą w Wojsku Polskim jest bez wątpienia odtworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), nowego, piątego rodzaju Sił Zbrojnych. Powołanie tej formacji jest efektem rosyjskiej agresji na Ukrainie, która zmieniła postrzeganie roli Sił Zbrojnych.

Od czasu bowiem wstąpienia Polski w struktury euroatlantyckie mniejszą rolę przykładano do obrony państwa, a większą do udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych (jak w Iraku czy Afganistanie), czego wynikiem było rozwiązanie niedoinwestowanych i szkieletowych WOT w 2008 – tym samym roku, w którym doszło do wojny rosyjsko-gruzińskiej. Dopiero w 2015 polskie władze zdecydowały o odbudowie tej formacji. Plany Ministerstwa Obrony Narodowej są ambitne: docelowo WOT mają liczyć 53 tys. żołnierzy w 17 brygadach – po jednej na każde województwo i dodatkowa w Mazowieckim, w skład których wchodzić będą bataliony, podzielone na kompanie, odpowiadające za jeden powiat.

Na naszym terenie zostaną sformowane dwa bataliony w Warszawie (jeden w lewobrzeżnej części z siedzibą w stolicy i drugi w prawobrzeżnej, z dowództwem w Zegrzu) i kompania w powiecie wołomińskim – ich tworzenie rozpoczęło się dopiero w tym roku, gdyż pierwszeństwo mają województwa ściany wschodniej, czyli podlaskie, lubelskie i podkarpackie.

Można wyróżnić dwa podstawowe zadania obrony terytorialnej: wspieranie reszty sił zbrojnych, czyli wojsk lądowych, specjalnych, lotnictwa i marynarki wojennej w ich działaniach obronnych oraz pomoc miejscowej ludności, zarówno w czasie pokoju jak i wojny – współdziałanie z lokalną administracją, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych czy też promowanie postaw patriotycznych. Żołnierze obrony terytorialnej są ochotnikami, którzy po 16-dniowym szkoleniu podstawowym (dla szeregowych; kurs oficerski WOT trwa 12 miesięcy), będą pełnili służbę w lokalnych jednostkach w tzw. systemie weekendowym: by ułatwić życie ochotnikom powoływani są oni na jeden weekend w miesiącu i dodatkowo na 9-10 dni w okresie wakacyjnym; łącznie około 30 dni w roku. Osoby chcące zasilić szeregi obrony terytorialnej (wojsko szczególnie liczy tu na członków organizacji proobronnych i absolwentów liceów wojskowych) powinny zgłaszać się do właściwej dla ich miejsca zamieszkania wojskowej komendy uzupełnień, dla powiatu wołomińskiego jest to WKU Warszawa Praga.

Kamil Skonieczny

Absolwent Akademii