Zaznacz stronę

W piśmie datowanym 18 października 2016 r., a skierowanym do Rady Powiatu Wołomińskiego Wojewoda Mazowiecki wydał „Zarządzenie zastępcze” (czyli mające moc uchwały), w którym czytamy: „…po powiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stwierdzam wygaśnięcie mandatu radnego Powiatu Wołomińskiego Pana Mariusza Dembińskiego”. W uzasadnieniu zarządzenia podano m.in. że radny i zarazem członek zarządu powiatu wykonywał na rzecz tego powiatu zlecenia jako dyrektor zakładu komunalnego (ZGKiM) w Tłuszczu, a zatem był zleceniodawcą i zleceniobiorcą jednocześnie. Radnemu przysługuje prawo odwołania się od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na listopadowej sesji rady powiatu koalicja pod przywództwem starosty Kazimierza Rakowskiego postanowiła wesprzeć radnego w sprawie odwołania. Stanowiska tego nie poparli radni PiS, którzy podzielają stanowisko wojewody, że naruszone zostały przepisy ustawy o samorządzie powiatowym. Czy miejsce p. Mariusza Dembińskiego zajmie w radzie powiatu kolejna osoba startujca z listy Wspólnoty Samorządowej? Dowiemy się niebawem…

CDN