Zaznacz stronę

Mamy coraz bardziej zanieczyszczone powietrze… O tym, że problem narasta informują media – prasa, radio, telewizja, aplikacje na smartfony oraz – coraz częściej – sami mieszkańcy, osoby, które zainstalowały czujniki i  publikują dane w Internecie. Możemy się również sami przekonać, wykonując proste doświadczenia metodami domowymi.

Że smog jest – to wiemy, ale co i jak z tym robić, to już niekoniecznie… Problem ten jako radni Rady Miejskiej
w Tłuszczu podejmowaliśmy z kolegą Radnym Robertem Pacuszką podczas ostatniej Komisji Ładu, Porządku
i Ochrony Środowiska.

Uświadamiać!

Na posiedzenie był zaproszony również pracownik Wydziału Ochrony Środowiska tłuszczańskiego Urzędu Miejskiego. W trakcie dyskusji okazało się, że sprawa do łatwych nie należy, chociażby z tego powodu, że aby możliwe było prowadzenie działań uświadamiających wśród mieszkańców gminy, w pierwszej kolejności powinni zostać przeszkoleni sami urzędnicy. Bowiem bez świadomości ze strony urzędu, że coś z tym trzeba robić, ani rusz.(!)

Konieczne są pomiary

W naszej ocenie, powinny zostać zainstalowane w różnych częściach miasta czujniki wskazujące poziom zanieczyszczenia powietrza, po to,  aby wychodząc z małym  dzieckiem na spacer mamy wiedziały, co wdychają ich pociechy, czy może lepiej danego dnia zostać w domu. Podobnie osoby strasze. To bowiem najmłodsi i najstarsi są najbardziej narażeni na szkodliwe działanie zanieczyszczonego powietrza. O ile mi wiadomo, pierwszy – dzięki Fundacji Aviva – już zainstalowano na budynku Centrum Kultury i dane są dostępne w Internecie. Wystarczy uruchomić mapę na stronie www.airly.eu a można też pobrać aplikację na smartfona!

smog tłuszcz

Czym nie palić w piecach…

Kolejnym krokiem powinna być prowadzona na szeroką skalę akcja edukacyjna, mająca na celu uświadamianie, czym można palić w piecach, a co nam szkodzi oraz informowanie o możliwościach pozyskania dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania. Środki na to są i będą, chociaż w obiegu krążą mity mity i stereotypy, że instytucje państwowe zachowują bierność.

Inwestycja w zdrowie

Opracowano rządowy „Program Czyste Powietrze”, który będzie wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, regionalne programy operacyjne, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Sam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 2020 r. na poprawę jakości powietrza przeznaczył środki w wysokości 10 miliardów złotych. I w tych instytucjach trzeba szukać dofinansowania. Do tego jako samorząd jesteśmy zobligowani.

 

Grażyna Krupa

6_smog2.jpg

 

Autorka jest Radną w Radzie Miejskiej w Tłuszczu i pracownikiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie