Zaznacz stronę

Jak pozyskać środki na własną działalność gospodarczą – z LGD, ale nie tylko

Nie zawsze praca etatowa to spełnienie naszych marzeń. Bardzo często szczególnie młodzi ludzie- z nowymi pomysłami i pełni zapału, myślą o założeniu własnego biznesu. Sami są wtedy sobie szefem, pracują kiedy i jak chcą i przede wszystkim robią to co chcą.

Znamienne są w tym miejscu słowa Prezydenta Andrzeja Dudy –„Młody człowiek, który chce założyć firmę, musi mieć poczucie, że państwo będzie mu w tym pomagać, a nie przeszkadzać („Dziennik Gazeta Prawna” z 25.10.1016r). Można mieć świetny pomysł – jednak problemem jak zwykle są środki finansowe – skąd je pozyskać i w jaki sposób?

W związku z tym,że  wg GUS-u  w II kwartale tego roku średnie wynagrodzenie kształtowało się w wysokości 4181,49 zł brutto to i maksymalne kwoty pomocy w niektórych programach wyglądają następująco:

– Maksymalna kwota wsparcia z Urzędu Pracy na jednego członka, założyciela spółdzielni socjalnej – 15.419,52 zł (4-krotność średniej krajowej) Maksymalna kwota dofinansowania
z Urzędu Pracy na jednego członka, przystępującego do istniejącej spółdzielni socjalnej – 12.544,47 zł (3-krotność średniej krajowej)

– Maksymalna kwota dofinansowania z PFRON dla osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, na założenie własnej działalności gospodarczej – 62.722,35 zł (15-krotność średniej krajowej)

– Maksymalna kwota na założenie indywidualnej działalności gospodarczej – 25.088,94 zł (6-krotność średniej krajowej).

Ciekawym programem jest też Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” realizowany jest przez jedyny państwowy bank w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego. Zmianie uległa maksymalna kwota niskooprocentowanej pożyczki. Teraz wynosi ona 83.629,8  zł.

Działający przedsiębiorca może również ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla nowego pracownika. Wynosi ona obecnie czyli 25.088,94 zł (6-krotność średniej krajowej).

Pamiętać jednak należy ,że są to jednak kwoty maksymalnego wsparcia – w rzeczywistości w ostatnim czasie np. Urzędy Pracy udzielały wsparcia w wysokości ok. 16.000 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jest i dobra wiadomość- Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom  i w najbliższym czasie planuje w ramach kolejnych swoich naborów – tzw.. Premie . Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosić będzie 50  tys. zł.  Premia będzie wypłacana w formie płatności ryczałtowej w wysokości 100% kosztów wskazanych we wniosku i biznes planie. Operacje Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą skierowane również do grup defaworyzowanych.

Planujemy również wspieranie istniejącej działalności gospodarczej – będzie to Wsparcie dla operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa wyniesie ono do 200 tys. zł, przy 70% kosztów kwalifikowalnych określonych we  wniosku i biznes planie.

Oba te działania wpisują się w cel główny naszej Lokalnej Strategii Rozwoju – LOKALNA I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA LOKALNE RYNKI POTENCJAŁY I ZASOBY. Zapraszamy więc do współpracy.

Janusz Tomasz Czarnogórski – Przewodniczący Rady LGD „Równiny Wołomińskiej”