Zaznacz stronę

W Markach powstanie Rada Seniorów? Z inicjatywą powołania i projektem uchwały wystąpili mareccy radni Prawa i Sprawiedliwości. Projekt zakłada, że będzie to organ konsultacyjno-doradczy współpracujący z władzami miasta.

W Markach  mimo stałego napływu nowych mieszkańców, regularnie zwiększa się liczba osób starszych w naszym mieście. Wynika to z postępującego procesu starzenia się. Zresztą jest to jeden z ważniejszych problemów społecznych. Prawie 20 procent naszego społeczeństwa to osoby starsze.  Nie jest żadną tajemnicą, to że Polska ma najgorsze wskaźniki dotyczące jakości życia seniorów w Unii Europejskiej.

Ważny jest dla nas głos ludzi starszych

Niestety w Markach brakuje spójnej polityki senioralnej, która zadba o interesy najstarszego pokolenia naszych mieszkańców. Dziś, osoby starsze nie mają satysfakcjonującej ich oferty od miasta, albo jeśli się pojawia to trafia ona do małej części środowiska. I stąd pomysł inicjatorów uchwały, aby powołać Radę Seniorów, która nie tylko będzie inicjować, ale też będzie opiniować działania władz miasta, które dotyczą osób starszych.

– Ważny jest dla nas głos ludzi starszych.  Przejście na emeryturę nie powinno  spychać tych ludzi na margines aktywności.  Chodzi również o to, aby seniorzy mieli łatwiejszy i bezpośredni dostęp do władz – mówi Sylwia Matusiak, jedna z inicjatorów wprowadzenia w naszym mieście Mareckiej Rady Seniorów.

Projekt zakłada, że Marecka  Rada Seniorów ma być  organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym. Będzie zajmować się przede wszystkim inicjowaniem działań, wspieraniem aktywności oraz reprezentowaniem interesów osób starszych w naszym mieście.

– Ustawa o samorządzie gminnym daje możliwość  powoływania tego typu organów doradczych, a ponieważ liczba seniorów w naszym mieście jest duża, a ich problemy często są niedostrzegane, postanowiliśmy wyjść z inicjatywą powołania takiej Rady 
 mówi Radosław Dec, przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość w Markach.

Karta Seniora potrzebna od zaraz

Powołanie Rady Seniorów mogłoby być początkiem samorządowej polityki przyjaznej osobom starszym w Mieście Marki. Kolejnym krokiem mogłoby być stworzenie Karty Seniora i zorganizowanie szeregu rabatów w oparciu o mareckich przedsiębiorców, podobnie jak udało się to na Mareckiej Karcie Dużej Rodziny.

Jak mówi Sylwia Matusiak, osoba która osobiście zaangażowała się w pozyskiwanie zniżek dla rodzin wielodzietnych:
Z bezpośrednich rozmów wiem, że nasi lokalni przedsiębiorcy z przychylnością podeszliby do takiej idei. Tańsze usługi fryzjerskie czy rabat w cukierni z pewnościom byłby ukłonem w stronę lojalnych i stałych klientów trzeciego wieku.

W Mareckiej Radzie Seniorów mają znaleźć się przedstawiciele organizacji, które działają na rzecz osób starszych, klubów seniora, środowisk kombatanckich, uniwersytetów trzeciego wieku, oraz osoby, które ukończyły 60 rok życia.